Det Gode og det Riktige

Det moralske er å ta det alvorlige alvorlig. Det alvorlige er at dyr og mennesker har det vondt og blir fornedret. Å ta alvorlig vil si å skaffe seg så sikre kunnskaper som tid og rom tillater, for så å handle slik at verden blir mindre ond.

- Harald Ofstad

Forresten så takket Norge pent nei takk til å være med på å kreve en internasjonal avtale mot atomvåpen og spredning av disse nå nylig. Det er det verdt å sette spørsmålstegn ved, spør du meg. Har de bestemt seg for at atomvåpen er helt ok da, plutselig?

Coming up roses

I was made weak, that i might learn humbly to obey.

I asked for help that i might do greater things, i was given infirmity that i might to better things.

I asked for riches that i might be happy, i was given poverty that i might be wise.

I asked for all of things, that i might enjoy life, but i was given life, that i might enjoy all of things.

I was given nothing i had asked for, but everything i would had hoped for.

Fra Skinny - coming up roses, den minner meg om Geir. Vi forsøkte lenge å finne ut hva han sier i den siste setninga i introen. Umulig å høre. Men for en herlig låt! :D